Ud af boksen!

Vi laver mange ture ud af huset, hvor vi besøger et væld af virksomheder, der samlet set repræsenterer et bredt udsnit af erhvervsmuligheder. 
 
Virksomhederne har jobtyper som både kræver en erhvervsuddannelse samt gymnasiel uddannelse + videreuddannelse. 
Det er altid spændende. 
 
10’eren, Middelfart på virksomhedsbesøg
I 10’eren har vi, gennem de sidste to år, arbejdet målrettet for at åbne arbejdsmarkedet op for eleverne, skabe interesse og fokus på karrierelæring. Dette arbejde bliver hjulpet godt på vej af et projekt kaldt ”industrien som karrierevej”, som 10’eren har været en del af.
Vi har et tæt og frugtbart samarbejde med en lang række lokale erhvervsdrivende i og omkring Middelfart. Virksomhederne repræsenterer mange forskellige brancher og et bredt udsnit af potentielle uddannelser, som de unge kan overveje selv at tage.
Lærerne tager på forbesøg hos virksomhederne og planlægger i fællesskab med passionerede afdelingsledere og direktører, hvordan de bedst kan byde 10. klasses elever indenfor i deres daglige drift. Det er et enormt spændende udviklingsarbejde, som faktisk er ret unikt. Det kræver en del forberedelse og fleksibilitet både fra virksomhedernes og lærernes side af, men elevernes udbytte er alt arbejdet værd. Virksomhederne får også en masse nyttig input ved disse besøg, og sætter pris på besøgene der ryster rutiner lidt.
Eleverne oplever virkeligheden helt tæt på og præsenteres for mange forskellige karriereforløb. De bliver ofte overraskede over, hvor mange jobtyper og uddannelser der er repræsenteret i en virksomhed. Elevernes antagelser bliver med andre ord udfordret og de bliver klædt bedre på til at kunne tage et uddannelsesvalg.
10'eren | Skippervej 1, 5500 Middelfart  | Tlf.: 88885690