Samarbejde

Vi har et samarbejde med: 
- Private virksomheder i forbindelse med oplæg samt praktikker
- Lillebæltshallen
- VUC ift. ordblindeundervisning
- Musikskolen i Middelfart
 
Eksempler på samarbejdet:
Ift. virksomheder har 10'eren bl.a. et bredt samarbejde med forskellige virksomheder. Vi har fx set en masse forskellige arbejdspladser, set byggeplads, arbejdet med reelle cases fra virkelige udfordringer, udarbejdet løsningsforslag til virksomheder, præsenteret disse og fået feedback fra virksomhederne mv. 
 
Ift. samarbejde med ungdomsskolen har 10eren's elever arbejdet med performance, som til sidst udmøntede sig i en flot forestilling for forældre og søskende.
Ungdomshuset Walker har dannet rammet for ugens program, hvor eleverne havde en en anderledes og spændende uge væk fra bøger og lektier.
 
Nedenfor ses billeder fra Performance ugen.

PRESSEMEDDELELSE
26. OKTOBER 2017

Top 3 i Danmark: Entreprenørskab og innovation på skemaet i Middelfart Kommunes skoler
Der er grund til at tro, at fremtidens iværksættere kommer fra Middelfart Kommune. Ny undersøgelse viser, at hver anden skoleelev havde entreprenørskab på skoleskemaet sidste skoleår. Det er det højeste antal på Fyn og top 3 i Danmark.
I Middelfart Kommune møder hver anden skoleelev (51,5 %) innovation og entreprenørskab som en del af undervisningen. Den seneste kortlægning fra Fonden for Entreprenørskab viser, at 19,4 procent af alle danske elever i grundskolen fik entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2016/2017. Det betyder, at hver femte elev fra 0.-10. klasse i Danmark stifter bekendtskab med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Det er ny dansk rekord. Og Middelfart Kommune er en af duksene, der trækker gennemsnittet op.

Nyheden spreder glæde hos borgmester Johannes Lundsfryd Jensen:

- Fremtidens unge skal løse andre opgaver på arbejdsmarkedet end da vi andre gik ud af skolen. De skal i endnu højere grad være i stand til at skabe og sætte i gang. Det kræver, at vi har en folkeskole, som er innovativ og lykkes med at få entreprenørskab ind i undervisningen. Entreprenørskab handler nemlig om at være i stand til at sætte i gang uanset om det sker i en virksomhed eller i samfundslivet. Nu har vi tallene, der viser, at vi er godt på vej. Ikke mindst takket være et unikt samarbejdet mellem skoler, foreninger og erhvervsliv. Jeg tror, vi vil se endnu flere initiativrige unge fra Middelfart Kommune i fremtiden.

De mange nuværende initiativer, hvor skolerne bl.a. inddrager virksomhederne som en del af den åbne skole skal dog ikke stå alene. Der er mere undervisning i entreprenørskab på vej:

- De flotte tal er helt klart en milepæl for skolernes arbejde med entreprenørskab, men ingen sovepude. Vi er allerede i gang med de næste initiativer som "Klimalab Læring", "Højteknologisk innovationsmiljø" og "Industrien som karrierevej". Her får endnu flere elever lov at arbejde konkret med innovation og entreprenørskab i skolen, slutter borgmesteren.

Erhvervslivet hilser undervisning i entreprenørskab mere end velkommen. Middelfart Erhvervscenter er begejstret på vegne af medlemmerne, der oplever det positive samarbejde med skolerne. Og de nye samarbejder om entreprenørskab giver god synergi, mener erhvervschef Niels Christian Hammelev:

- Det er vigtigt for skoler og virksomheder at samarbejde omkring de kompetencer, som bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet. Her har Middelfart Kommune høje ambitioner for entreprenørskab i folkeskolen, og vi er glade for, at de forfølger dem. Når erhvervslivet åbner døren for skolerne, får eleverne virkeligheden ind i undervisningen, og øjnene op for nye karrieremuligheder. Det er samtidig en unik mulighed for os, for at bidrage til at udvikle elevernes kompetencer efter fremtidens behov.

Klimalab Læring er næste store skridt
KlimaLab Læring er ét af to nye projekter, som skal fremme entreprenørskab i folkeskolen sammen med det lokale erhvervsliv. Hver skole i Middelfart Kommune er allerede i gang med at uddanne en klimavejleder. Klimavejlederen skal sammen med lokale virksomheder udvikle innovative og entreprenante undervisningsforløb, hvor eleverne skal arbejde med virksomhedernes konkrete problemstillinger på klimatilpasning og klimaforebyggelse.

For at kunne løse problemstillingerne skal eleverne bl.a. arbejde med at:
• Fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser.
• Tilegne sig den nødvendige viden eksempelvis gennem interaktion med virksomheden, faglig læsning eller ved at planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i problemstillingerne.
• Designe og bygge apparater og modeller efter egne idéer og redegøre for form, funktion og hensigt.
• Kommunikere, samarbejde, være kritisk tænkende og være kreativ.

Alt sammen kompetencer, der er vigtige for fremtidige iværksættere.

Industrien som karrierevej i Trekantområdet
I løbet af dette skoleår starter endnu et projekt med fokus på entreprenørskab: "Industrien som karrierevej". Projektet er et samarbejde mellem de syv kommuner i Trekantsområdet. I Middelfart Kommune har tre lokale virksomheder City Group, Golan Pipes System og Catering Engros adopteret hhv. en 6. klasse fra Lillebæltskolen og en 5. og 6. klasse fra Strib Skole. Projektet arbejder efter samme læringsmodel som KlimaLab Læring.

Middelfart Kommune satser på, at netop kombinationen af gode, innovativt tænkende skoler, og et erhvervsliv, der bakker flot op om de nye tiltag på sigt vil udklække flere entreprenante afgangselever. Det vil komme fremtidens erhvervsliv til gode - både i Middelfart Kommune, Trekantområdet og resten af landet.

FAKTA:
Fonden for Entreprenørskab udgiver hvert år et danmarkskort, der viser kommunernes minimumsprocent for andel af elever, der møder entreprenørskab i undervisning. Kortlægningen for grundskolen dækker uddannelsesområdet fra 0. klasse til 10. klasse og omfatter folkeskoler, friskoler og private grundskoler samt efterskoler. Der kan være aktiviteter i gang, som fonden ikke kender til og dermed kan tallet være endnu højere.

I Middelfart Kommune møder hver anden skoleelev (51,5 %) innovation og entreprenørskab som en del af undervisningen. På landsplan viser undersøgelsen, at 19,4 procent af alle danske elever i grundskolen fik entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2016/2017. Det betyder, at hver femte elev fra 0.-10. klasse i Danmark stifter bekendtskab med innovation og entreprenørskab i undervisningen. 730 skoler ud af landets 1900 grundskoler har i skoleåret 2016/2017 haft entreprenørskabsundervisning ud over i faget Håndværk og design.

Om entreprenørskab i undervisningen
Kreativitet, innovation og iværksætteri er nøglebegreber i forståelsen af entreprenørskab og kommer derfor naturligt også til udtryk i entreprenørskabsundervisning. Det handler om at give elever og studerende kompetencer til at tænke nyt og få nye ideer. De skal indgå i fællesskaber og processer, hvor muligheden spottes, og kreativiteten bruges til at skabe nyt, som er værdifuldt for dem selv og for andre. De unge skal gennem undervisningen opnå handlekompetence, evnen til at sætte noget i gang samt til at opdage eller skabe muligheder for at danne værdifuldt nyt, omsætte disse muligheder til ideer og handle på dem. Entreprenørskab er altså selve handlingen og bestræbelsen på at omsætte muligheder til værdi; at forsøget ikke lykkedes, gør ikke handlingen mindre entreprenøriel. (Fonden for Entreprenørskab http://www.ffe-ye.dk/ )

Entreprenørskab i undervisningen fordelt på kommuner
Klik her for at se danmarkskortet over entreprenørskabsundervisning fordelt på kommuner.
10'eren | Skippervej 1, 5500 Middelfart  | Tlf.: 88885690