10'eren / Om 10'eren

Om 10'eren

 10'eren i Middelfart Brochure 2017/2018

 

 
10’eren er hjemmehørende på Lillebæltskolen, som en selvstændig afdeling i egen bygning.10’eren tilbyder dig et skoleår i et trygt og rummeligt ungdomsmiljø, hvor du vil møde masser af unge på din egen alder fra hele kommunen. De lærere der er tilknyttet 10’eren, kommer kun i denne afdeling, og arbejder som et sammentømret team, med en anerkendende tilgang til de unge mennesker.
10’eren er samtidig et overgangsår fra folkeskolen til de videregående ungdomsuddannelser.

Derfor kan et år i 10’eren være med til, at du vælger rigtigt første gang. Hvis du vælger 10’eren, er det et valg, hvor du bliver fagligt dygtigere, mere moden, og hvor du kan blive mere afklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse.


 
Kontaktlærer

Du vil få en kontaktlærer, som er en god støtte og sparringspartner igennem hele forløbet i 10’eren. Kontaktlærerens opgave er at forsøge at give dig den opbakning, og de udfordringer, du har brug for, for at komme videre som et gladere og mere kompetent menneske med selvtillid.

 

Transport

Vælger du et andet skoletilbud uden for Middelfart Kommune, skal du selv betale for evt. transportudgift til skole. Der kan kun søges om transport til distriktsskolen, som er Lillebæltskolen.

 

Forventninger

Du møder skolen og dine kammerater med en positiv indstilling.
Du stiller krav til dig selv og er villig til at yde en indsats for at opnå et godt resultat.
Du deltager engageret og aktivt i undervisningen og bidrager til opbygningen af et fællesskab præget af respekt for den enkelte og fællesskabet.
Du betragter lærere og kammerater som medspillere.
 
 
 
10'eren | Skippervej 1, 5500 Middelfart  | Tlf.: 88885690