10'eren / Introforløb

Introforløb

Ved skoleårets start deltager alle elever i et introforløb, hvor de vil møde såvel personlige, sociale, fysiske samt boglige udfordringer. På baggrund af nævnte forløb, vil klassedannelserne blive foretaget med udgangspunkt i at skabe et godt studiemiljø, og samtidig tilgodese den enkelte elevs personlige og faglige udvikling.
Årets start med en intro-uge ryster også eleverne godt sammen. Det er vigtigt, at starte godt ud. Elevernes trivsel er afgørende for os. 
 
10'eren | Skippervej 1, 5500 Middelfart  | Tlf.: 88885690