10'eren / Introforløb

Introforløb

Ved skoleårets start deltager alle elever i et introforløb, hvor de vil møde såvel sociale, fysiske samt boglige udfordringer. På baggrund af nævnte forløb, vil klassedannelserne blive foretaget med udgangspunkt i at skabe et godt studiemiljø, og samtidig tilgodese den enkelte elevs personlige og faglige udvikling.
10'eren | Skippervej 1, 5500 Middelfart  | Tlf.: 88885690